• Feasycom Beacon
  • Bluetooth Beacon , BLE 5.0 Beacon , Bluetooth 5.0 Beacon , Eddystone Beacon , AltBeacon , iBeacon
  • BLE 5.0 मोड्युल

    https://www.feasybeacon.com/customization/

बारेमा Feasycom

Feasycom  को अनुसन्धान मा केंद्रित र IoT को विकास (कुराहरू इन्टरनेट) उत्पादन, ब्लुटुथ मोड्युलहरू, वाइफाइ र Lora मोड्युलहरू, ब्लुटुथ विकनहरूको, आदि वायरलेस उद्योग मा भन्दा बढी 10 वर्ष अनुभव संग सहित  Feasycom  low- प्रदान गर्न ठूलो क्षमता छ जोखिम उत्पादन विकास, प्रणाली एकीकरण लागत कम गर्न र विश्वव्यापी विविध ग्राहकहरु हजारौं उत्पादन अनुकूलन चक्र छोटो।