Bluetooth бага эрчим хүчний модуль

бага эрчим хүчний модулийг Bluetooth, Feasycom хэд хэдэн нуугдмал модуль байдаг Bluetooth 5.0 нь бага эрчим хүч, Bluetooth 4.2 нь бага эрчим хүч, ТИ CC2640R2F, nRF52832 чип, хэт урт хугацаанд 1-р зэргийн нуугдмал модуль, хямд нуугдмал модуль шийдлийг агуулсан