• Feasycom Beacon
  • Bluetooth Beacon , BLE 5.0 Beacon , Bluetooth 5.0 Beacon , Eddystone Beacon , AltBeacon , iBeacon
  • Нуугдмал 5.0 модуль

    https://www.feasybeacon.com/customization/

тухай Feasycom

Feasycom  судлах тал дээр анхаарна болон утасгүй салбарт илүү 10 жилийн туршлага нь гэх мэт Bluetooth Модулийн, WiFi болон LoRa Модулийн, Bluetooth хөвүүр зэрэг (юмсын интернэт) бүтээгдэхүүн, Зүйлс хөгжиж,  Feasycom  бага хангах их чадвартай байна эрсдэл бүтээгдэхүүн боловсруулах, системийн хамтын ажиллагааны зардлыг багасгаж, дэлхий даяар олон төрлийн хэрэглэгчдийн зуун мянган бараа өөрчлөн мөчлөгийг богиносгодог.