• Feasycom Beacon
  • Bluetooth Beacon , BLE 5.0 Beacon , Bluetooth 5.0 Beacon , Eddystone Beacon , AltBeacon , iBeacon
  • BLE 5.0 modul

    https://www.feasybeacon.com/customization/

o Feasycom

Feasycom  se fokusira na istraživanje i razvoj IoT (Internet of Things) proizvoda, uključujući Bluetooth modula, Wi-Fi i LoRa moduli, Bluetooth Beacons, itd Sa iskustvom više od 10 godina u bežične industrije,  Feasycom  ima veliku sposobnost da pruže niskim razvoj proizvoda rizika, smanjenje troškova sistemske integracije i skratiti proizvod prilagođavanje ciklus na stotine hiljada različitih klijenata širom svijeta.