• Feasycom Beacon
  • Bluetooth Beacon , BLE 5.0 Beacon , Bluetooth 5.0 Beacon , Eddystone Beacon , AltBeacon , iBeacon
  • Можно 5.0 модул

    https://www.feasybeacon.com/customization/

За Feasycom

Feasycom  се фокусира върху проучване и разработване на интернет на нещата (интернет на нещата) продукти, включително и Bluetooth модули, WiFi и Лора модули, Bluetooth маяци, и т.н. С повече от 10-годишен опит в областта на безжичната индустрия,  Feasycom  има голям капацитет за предоставяне на ниско- развитие на риска продукт, намаляване на разходите за системна интеграция и да съкрати продукт персонализиране цикъл на стотици хиляди различни клиенти от цял свят.